B&B Business Group  SK

Spoločnosť s dlhoročnou tradíciou na slovenskom i medzinárodnom trhu. Poskytuje komplexné riešenia v oblasti kovoobrábania, elektropriemyslu a automotive. Ako kovoobrábacia spoločnosť sa zameriava na obsluhu a programovanie klasických i CNC strojov, zváranie, zámočnícke a lakýrnicke práce. Zároveň poskytujeme služby personálnej agentúry, bezpečnostnotechnickej služby, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby.

VITAL JOB

Spoločnosť vykonáva kovoobrábacie, zámočnícke a zváracie práce.Strojové vybavenie spoločnosti umožňuje plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov v oblasti kvality a presnosti. Okrem spokojnosti zákazníka je naším cieľom aj vytvorenie modernej a stále sa vyvíjajúcej prevádzky.

BKB Invest

je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje a sprostredkováva cenovo dostupné krátkodobé alebo dlhodobé ubytovanie v nami ponúkaných ubytovniach na Slovensku. Vyhovieme ako jednotlivcom tak i početnejším firemným skupinám. Práve preto je naša ponuka ubytovacích možností taká rôznorodá, aby sme našli vyhovujúce riešenie pre všetkých klientov, ktorí hľadajú overené formy ubytovania. Hoci sme mladou firmou, neustále rozširujeme ponuku o nové ubytovacie kapacity v rôznych slovenských mestách. Určujúce sú pre nás požiadavky našich klientov.

RM WELDING

V minulosti spolčnosť pôsobila v Nemecku, v Holandsku, vo Švédsku a v Juhoafrickej republike, pričom vykonávali vysokošpecializované zváranie, zámočnícke práce a viedli medzinárodné pracovné kolektívy, ktoré tvorilo aj niekoľko desiatok pracovníkov. Vďaka týmto skúsenostiam, precíznosti, dravosti a vysokej kvalite ich zvárania sa dokázali rýchlo presadiť na trhu kde dokážu zvládnuť aj tie najnáročnejšie projekty.Všetky ich práce sú prevádzané výhradne kvalifikovanými pracovníkmi, v nadštandardnej kvalite, za použitia najmodernejších, dostupných, certifikovaných materiálov a osvedčených technológií. 

B&B Business Solutions

Spoločnosť poskytuje komplexné personálne služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Odbremeňuje spoločnosti od manažovania rozsiahlej personálnej agendy spojenej s vyhľadávaním a umiestňovaním zamestnancov na rôzne pracovné pozície v strojárskom a automobilovom priemysle. Pomáha pri budovaní plnohodnotných pracovných tímov s dlhodobou perspektívou fungovania.

Cloud-IT

Inovatívna spoločnosť zameraná na vývoj Cloud softvérových aplikácii pre personálne agentúry, personálne oddelenia a výrobné spoločnosti. Napomáhajú zefektívňovať procesy, šetriť náklady a optimalizovať pracovný výkon zamestnancov. Cloud-IT si nezakladá len na skúsenostiach s programovaním ale aj veľkými skúsenosťami v HR a výrobnej oblasti. Kombináciou týchto oblastí zabezbečujú dodávku softvérových riešení ušitých “na mieru“

PMR Montage

Spoločnosť vykonáva  vysokošpecializované zváranie a zámočnícke práce. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti zvárania sa rýchlo dokázali presadiť na trhu. Zamestnanci PMR Montage sú kvalifikovaní pracovníci, ktorí vykonávajú svoju prácu vo vysokej kvalite za použitia najmodernejších a certifikovaných materiálov. Nemajú problém vyhovieť aj najnáročnejším zákazníkom.

DCA STEEL

Spoločnosť  sa sústreďuje na komplexné poskytovanie služieb v oblasti kovoobrábania pre našich klientov a zamestnancov na Slovensku. Zameriavame sa na obsluhu a programovanie klasických a CNC strojov, zváracie, lakovacie a zámočnícke práce. Zabezpečujeme ubytovanie, dopravu do zamestnania a realizujeme rôzne druhy školení vzhľadom na náplň práce a požiadavky klienta.

PK-cncservis

Spoločnosť ponúka kompletný balík služieb pre strojárenské firmy, ktoré majú ciele minimalizovať prevádzkové náklady na CNC zariadeniach. Prostredníctvom našich odborníkov Vám ponúkame dlhoročné skúsenosti a ochotu pomôcť.

Ponúkame:

  • Predaj nových náhradných dielov
  • servis a programovanie CNC strojov
  • opravy, diagnostiku výkonových a riadiacich modulov.