B&B Business Group  SK

Spoločnosť s dlhoročnou tradíciou na slovenskom i medzinárodnom trhu. Poskytuje komplexné riešenia v oblasti kovoobrábania, elektropriemyslu a automotive. Ako kovoobrábacia spoločnosť sa zameriava na obsluhu a programovanie klasických i CNC strojov, zváranie, zámočnícke a lakýrnicke práce. Zároveň poskytujeme služby personálnej agentúry, bezpečnostnotechnickej služby, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby.

VITAL JOB

Spoločnosť vykonáva kovoobrábacie, zámočnícke a zváracie práce.Strojové vybavenie spoločnosti umožňuje plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov v oblasti kvality a presnosti. Okrem spokojnosti zákazníka je naším cieľom aj vytvorenie modernej a stále sa vyvíjajúcej prevádzky.

 

B&B Business Solutions

Spoločnosť poskytuje komplexné personálne služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Odbremeňuje spoločnosti od manažovania rozsiahlej personálnej agendy spojenej s vyhľadávaním a umiestňovaním zamestnancov na rôzne pracovné pozície v strojárskom a automobilovom priemysle. Pomáha pri budovaní plnohodnotných pracovných tímov s dlhodobou perspektívou fungovania.

 

B&B personal agency

Spoločnosť pôsobí v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov. Pomôžeme Vám s riešením Vašich personálnych otázok. Ponúkaa individuálny prístup a komplexné spektrum pracovných síl, od zamestnancov na jednoduché, dočasné práce, cez pracovníkov na dobu určitú, až po vyprofilovaných kandidátov, s určitým stupňom odbornosti, do trvalých pracovných pomerov.